[Writing X Stories] Câu chuyện nhỏ #5

Nhỏ hỏi bạn: Sao dạo này đổi kiểu tóc vậy má? Trước toàn thấy thả giờ lại buộc nửa vời điệu chảy dớt ra. Bố mày thích thế có sao không? Con này chắc có vấn đề rồi. Chuyện là, hôm trước bạn nóng quá, bạn buộc tóc như thế này, khi bạn mở cửa … Continue reading [Writing X Stories] Câu chuyện nhỏ #5