Learning | Hướng dẫn 5 tips cơ bản để viết một bài văn chỉn chu

Viết là một trong những hình thức giao tiếp quan trọng và trang trọng nhất. Đó cũng là cách để tìm hiểu về nhân cách và nội tâm của một người. Với nhu cầu công việc ngày càng gia tăng như hiện nay, mình càng ngày càng nhận ra rằng có kỹ năng viết tốt là có tất … Continue reading Learning | Hướng dẫn 5 tips cơ bản để viết một bài văn chỉn chu

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

Tiếng Việt cũng giống như một mảnh tâm hồn Việt, đi theo chúng ta suốt chiều dài lịch sử dân tộc. 1000 năm Hán thuộc cũng không làm Tiếng Việt phai mờ và mất đi sự đa dạng phong phú của nó. "Tiếng Việt của chúng ta rất giàu. Tiếng Việt của chúng ta rất đẹp". Chúng ta hãy cùng gìn giữ sự giàu đẹp này thông qua những điều mình viết, thông qua những lời mình nói bởi sự dễ dãi trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể mang tác động xấu đến người khác.