Book Genres

Danh sách theo thể loại sách

Action and Adventures

Biography

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ – Haruki Murakami

Classics

Fantasy

Non-fiction

Mystery

History

Madame Nhu Trần Lệ Xuân: Quyền lực bà Rồng – Monique Brinson

Poetry

Religion

Romance (những câu chuyện về tình yêu)

Science Fiction

Self-help

“Đừng kết hôn trước tuổi 30” – Trần Du

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn” – Phạm Lữ Ân

Young Adult (Tiểu thuyết/Sách dành cho giới trẻ tuổi từ 12 – 18, )

Nhà giả kim – Paulo Coelho

Natsu no niwa & Popura no aki – Kuzami Yumoto

 

Advertisements

Book Authors A – Z

Danh sách tác giả A – Z

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

Haruki Murakami – Tôi nói gì khi nói về chạy bộ

 

J

 

K

 

L

 

M

Monique Brinson – Madame Nhu Trần Lệ Xuân: Quyền lực bà Rồng

 

N

 

O

 

P

Paulo Coelho – Nhà giả kim

Phạm Lữ Ân – Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Q

 

R

 

S

 

T

Trần Du Joy – Đừng kết hôn trước tuổi 30

 

U

 

V

 

W

 

X

 

Y

Kuzami Yumoto – Natsu no niwa & Popura no aki

 

Z